!
!

KSHG 231

Weight: kg
!

USN GATO crew

USN  GATO Besatzung