Conversions/Umbausätze
!

TT030

Weight: kg
!

Fennek wheels

Fennek Räder

TT031

Weight: kg
!

Bundeswehr Dingo wheels

Bundeswehr Dingo Räder

TT032

Weight: kg
!

ICV Stryker wheels (ACA)

Räder für ICV Stryker (ACA)

TT033

Weight: kg
!
Steyr 1500 AMC/PRO

TT034

Weight: kg
!
Steyr 1500 (2) AMC/PRO

TT035

Weight: kg
!

10t MAN mil GL Dunlop wheels (REV)

10t MAN mil GL Dunlop Räder (REV)

TT036

Weight: kg
!

10t MAN mil GL Continental wheels (REV)

10t MAN mil GL Continental Räder (REV)

TT061

Weight: kg
!
GMC CCKW 352

TT062

Weight: kg
!
GMC CCKW 353

TT064

Weight: kg
!

GMC CCKW 353/352 closed cab

GMC CCKW 353/352 Fahrerkabine